Łowisko specjalne

Łowisko specjalne

Udostępniamy wędkarzom nowy areał - trzy połączone ze sobą akweny z przepływową wodą oraz teren rekreacyjny.

Cennik

wstęp
wędkarze
osoby towarzyszące
całodzienny
80 zł
8 zł
pół dnia
50 zł
5 zł

Regulamin łowiska

1. Zmianie ulega areał łowiska - do sportowego połowu ryb udostępnione zostaje nowe łowisko specjalne składające się z trzech połączonych akwenów przepływowych o różnej charakterystyce. Ponadto dla wędkarzy i osób towarzyszących udostępniony zostaje teren rekreacyjny – w tym wiatki dla wędkarzy, plac zabaw dla dzieci, oraz wyznaczony obszar rekreacyjny.

2. Łowić wolno wyłącznie w akwenach przeznaczonych do wędkowania, zabronione jest jakiekolwiek zarzucanie przynęt do innych stawów oraz boksów do przechowywania ryb - osoba dopuszczająca się takich praktyk zostanie natychmiast wyproszona z łowiska. Teren dostępny dla wędkarzy jest odgrodzony trwale od części hodowlanej obiektu oraz oznakowany.

3. Wędkarzom nie wolno wychodzić poza teren łowiska - a w szczególności obowiązuje kategoryczny zakaz wchodzenia na część produkcyjną obiektu - tj. stawy hodowlane! A także poza ogrodzenia wyznaczające teren łowiska.

4. Na łowisku może znajdować się wyłącznie osoba wędkująca, a także osoby towarzyszące, które opłaciły bilet wstępu. Osoby przebywające bezpośrednio nad wodą zobowiązane są do zachowania ciszy oraz szczególnej uwagi w zakresie nadzoru nad dziećmi.

5. Dozwolone są wszystkie przynęty, nie stosuje się wymiarów ani okresów ochronnych, zabrania się jednak łowienia ryb "na podrywkę" lub "szarpaka" przy pomocy wszelkich podbieraków oraz dużych haków lub kotwic.

6. Prosimy o nie wrzucanie do wody niewykorzystanych przynęt.

7. Prosimy o nie zaśmiecanie łowiska i zachowanie ciszy.

8. Łowisko czynne jest w określonych porach w zależności od sezonu: Sezon chłodny - w okresie od 1 października do 31 marca w godzinach 8.00 – 18.00 w dniach środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela. Sezon ciepły – od 1 kwietnia do 30 września w godzinach 8.00 – 20.00 w dniach środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela. W sezonie chłodnym wstęp półdniowy obejmuje 5 godzin. W sezonie ciepłym wstęp półdniowy obejmuje 6 godzin.

9. Gospodarstwo Rybackie "PSTRĄG TARNOWO" udostępnia areał łowiska specjalnego wszystkim wędkarzom przy zachowaniu następujących zasad:
- każdy wędkujący (wyłącznie na jedną wędkę) wnosi opłatę zgodnie z cennikiem. Opłata składa się z dwóch składowych – wstępu oraz zarybienia – które stanowi zakup ryb żywych oferowanych przez gospodarstwo rybackie (pstrąga lub innych gatunków oferowanych w aktualnej ofercie gospodarstwa).
- opłata zarybieniowa stanowi równowartość 2 kg żywego pstrąga dla opłaty półdniowej lub 3 kg dla opłaty całodziennej.
- ryba wykupiona w ramach opłaty zarybieniowej wpuszczana jest do łowiska przez pracownika gospodarstwa upoważnionego do obsługi łowiska dwa razy w ciągu dnia:
- pierwsze zarybienie dokonywane jest godzinę po otwarciu łowiska (godz. 9.00),
- drugie zarybienie dokonywane jest godzinę po upływie połowy czasu otwarcia łowiska (godz. 14.00 lub 15.00 w zależności od sezonu).
- zarybienie dokonane jest w ilości ryb wynikających w wniesionej opłaty zarybieniowej, z tym że opłaty wniesione po drugim zarybieniu danego dnia są uwzględniane w kolejnym dniu funkcjonowania łowiska.
- pracownik obsługujący łowisko prowadzi bieżącą ewidencje wniesionych opłat zarybieniowych i ryb przeznaczonych do wpuszczenia w kolejnym zarybieniu. Informacja ta jest udostępniona wędkarzom.
- decyzje o wyborze gatunku podejmuje Gospodarstwo Rybackie, z tym że podstawowym gatunkami zarybieniowymi w większości przypadków będą ryby łososiowate, incydentalnie mogą być to także ryby z gatunków – sum europejski, jesiotr i inne.

10. W czasie przebywania na łowisku w czasie zgodnym z opłatą, każdy z wędkarzy może zabierać wszystkie ryby jakie złowi, bez względu na ich gatunek wielkość oraz ilość.

11. Ilość złowionych przez wędkarza ryb nie ma związku z opłatą zarybieniową – w przypadku złowienia większej ilości ryb nie ma obowiązku dopłaty za nie, w przypadku złowienia mniejszej lub niezłowienia żadnych ryb – nie upoważnia to do zwrotu opłaty lub ryb.

12. W przypadkach niekulturalnego zachowania się wędkarzy lub osób towarzyszących, lub niestosowania się do regulaminu - gospodarstwo zastrzega sobie prawo do wyproszenia wędkarza bez względu na czas wędkowania jaki mu pozostał oraz do odebrania mu złowionych ryb.

13. Każdy korzystający z łowiska musi zapoznać się z powyższym regulaminem i zaakceptować wszystkie jego punkty. Każdy korzystający z łowiska traktowany jest jak osoba znająca i akceptująca powyższy regulamin.

UWAGA ! Każdy wędkarz korzystający z łowiska zgodnie z powyższym regulaminem, ma pełne prawo do łowienia ryb będących w akwenie na zasadach koleżeństwa, rekreacji i sportowego współzawodnictwa. Jeśli inny wędkarz narusza zasady, które powinny obowiązywać wszystkich (dla równych szans) lub przeszkadza innym w jakikolwiek sposób - bardzo prosimy o zgłaszanie takich wypadków pracownikowi Gospodarstwa. Tylko w ten sposób możemy Państwu pomóc w miłym spędzaniu czasu - wszyscy korzystający powinni przestrzegać zasad fair play. Cała ryb wpuszcza na łowisko pozostaje tam do dyspozycji wędkarzy, nie jest odławiana ani przenoszona do innych akwenów. Jeśli nic Państwo nie złowicie, ryby na łowisku będzie coraz więcej - kiedy przyjdą odpowiednie warunki można dzięki temu uzyskać połów 2-5 krotnie większy od zarybienia. Często jednak dochodzi do przypadków, w których część klientów łowiska przekracza regulamin - łowi na dwie lub więcej wędek, używa nieetycznych metod (łowienie "na szarpaka" lub podrywkę), oszukując w ten sposób tak naprawdę innych wędkarzy - tylko wtedy, kiedy będziecie Państwo zgłaszać takie przypadki, będziemy mogli na nie reagować - do czego zachęcamy.

Życzymy udanej zabawy!
Gospodarstwo Rybackie
Pstrąg Tarnowo

Aktualności

Rybajka