Wsparcie z UE Nasze projekty PO Ryby 2007-2013 oś 4.1

PO Ryby 2007-2013 oś 4.1

Finansowanie UE


 

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego na lata 2007-2013

OPERACJA: 00002-6173-SW1500105/11/12

Tytuł operacji: Budowa i wyposażenie restauracji rybnej „Rybi Puzon”

Cel operacji: Poprawa jakości życia w społecznościach rybackich

Opis operacji: Operacja przewidywała budowę i wyposażenie restauracji rybnej
na terenie ośrodka hodowlanego. Restauracja funkcjonuje od 2015 roku w pełni
spełniając swoją funckję i przeznaczenie. Zakładane cele rozwojowe uzyskane po 3 latach.

Realizacja: 2013-2015

     

 

PROGRAM OPERACYJNY „ZRSRiNOR działanie 4.1 „Zrównoważony rozwój terenów zależnych od rybactwa” - dywersyfikacja źródeł przychodów

Powrót
Rybajka