Wsparcie z UE Nasze projekty PO Ryby 2007-2013 oś 4.1

PO Ryby 2007-2013 oś 4.1

Finansowanie UE


 

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego na lata 2007-2013

OPERACJA: 00001-6173-SW1500104/11/12

Tytuł operacji: „„Rozbudowa przetwórni ryb RYBAJKA””

Cel operacji: Poprawa jakości życia w społecznościach rybackich

Opis operacji: Operacja przewidywała rozbudowę małej przetwórni ryb w celu zwiększenia
możliwości produkcji produktów delikatesowych. Operacja zrealizowana, sprzedaż produktów 
delikatesowych rozwija się corocznie zapewniając podniesienie wartości dodanej ryb.

  

Realizacja: 2013-2014

     

 

PROGRAM OPERACYJNY „ZRSRiNOR działanie 4.1 „Zrównoważony rozwój terenów zależnych od rybactwa” - podnoszenie wartości dodanej produktów rybactwa 

Powrót
Rybajka