Wsparcie z UE Nasze projekty PO Ryby 2007-2013 oś 4.1

PO Ryby 2007-2013 oś 4.1

Finansowanie UE


 

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego na lata 2007-2013

OPERACJA: 00003-6173-SW1500107/11/12

Tytuł operacji: „Budowa i wyposażenie wiaty rekreacyjno-konferencyjnej”

Cel operacji: Poprawa jakości życia w społecznościach rybackich

Opis operacji: Operacja przewidywała budowę obiektu całorocznego w formie 
przeszklonej wiaty konferencyjno-rekreacyjnej umożliwiającej przeprowadzenie
szkoleń, warsztatów oraz imprez okolicznościowych. Operacja zrealizowana, obiekt 
zapewnia funkcjonalność zgodną z celami operacji, poszerza także miejsca restauracyjne.

      

Realizacja: 2012-2013

     

 

PROGRAM OPERACYJNY „ZRSRiNOR działanie 4.1 „Zrównoważony rozwój terenów zależnych od rybactwa” - podnoszenie wartości dodanej produktów rybactwa 

Powrót
Rybajka