Wsparcie z UE Nasze projekty PO Ryby 2007-2013 oś 2.1

PO Ryby 2007-2013 oś 2.1

Finansowanie UE


 

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego na lata 2007-2013

OPERACJA: 00016-61710-OR1500018/10

Tytuł operacji: “Modernizacja obiektu chowu i hodowli ryb łososiowatych poprzez zakup trzech środków specjalistycznego transportu zewnętrznego"

Cel operacji: Modernizacja obiektów chowu i hodowli ryb

Opis operacji: Operacja przewidywała zakup trzech środków transportu specjalistycznego. 
 
      

Realizacja: 2008-2010

     


 

PROGRAM OPERACYJNY „ZRSRiNOR działanie 2.1 Inwestycje w chów i hodowlę ryb"

Powrót
Rybajka